طراحی سایت

Water jet و CNC

يک نوع خدمات است که به وسيله فشار آب بر روي سراميک و انواع فلزات مانند آهن، استيل و ... برش هايي ايجاد مي شوند. اين برش ها طرح هايي خاص با جنبه هاي زيباسازي و تزئيني به وجود مي آورد. به عنوان مثال به صورت نقش هاي برجسته گل و يا طرح هاي اسليمي براي کف استفاده مي شوند. گروه مشتريان: مشتريان سنگ هاي ساختماني - مشتريان متفرقه

طراحی سایت توسط فراکارانت